Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora z dnia 20 stycznia 2017 r., w dniach od 7 do 18 sierpnia 2017 r. wszystkie budynki oraz jednostki organizacyjne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będą zamknięte dla stron.