Field of studyFull-time studiesExtramural studies
Art & Design
(Art & Design)
+  
Art and Education
(Sztuka i edukacja)
+  
Art and Science
(art and science)
+  
Biology
(Biologia)
+ +
Computer Science
(Informatyka)
+ +
Cultural and Media Studies
(Kulturoznawstwo i wiedza o mediach)
+ +
Education
(Pedagogika)
+ +
English Studies
(Filologia angielska)
 +  +
Ethics – Mediations and Negotiations
(Etyka – mediacje i negocjacje)
+ +
French Language and Literature Studies
(Filologia romańska)
+  
Geography
(Geografia)
+ +
Geopolitics
(geopolityka)
+ +
German and Central European Studies
(Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie)
+  
German Language and Literature Studies
(Filologia germańska)
 
History
(Historia)
+ +
Information Management and Digital Publishing
(Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe)
+  
Information Technology Education
(Edukacja techniczno-informatyczna)
+ +
International Relations
(Stosunki międzynarodowe)
+ +
Italian Language and Literature Studies
(Filologia włoska)
 +  
Life Science Journalism
(dziennikarstwo przyrodnicze)
+ +
Management in Social Services
(Zarządzanie w służbach społecznych)
+ +

Media Content & Creative Writing
(media content & creative writing)

+ +
Mathematics
(Matematyka)
+ +
Sztuka współczesna
(Modern Art)
+  
Painting
(Malarstwo)
+  
Physics
(Fizyka)
+  +
Polish Language and Literature Studies
(Filologia polska)
+ +
Public Administration
(Administracja)
+ +
Russian Language and Literature Studies
(Filologia rosyjska)
 +  
Security Engineering
(Inżynieria bezpieczeństwa)
+  
Social Economics
(Ekonomia społeczna)
+  +
Social Journalism
(dziennikarstwo społeczne)
+ +
Social Work
(Praca socjalna)
+ +
Sociology
(Socjologia)
+ +
Spanish and Latin American Studies
(Filologia hiszpańska)
 +  
Spatial Management
(Gospodarka przestrzenna)
+ +
Speech Therapy 
(Logopedia)
+  
State Security
(Bezpieczeństwo państwa)
+ +
Tourism and Recreation
(Turystyka i rekreacja)
+ +
Wellness and Biological Regeneration
(Odnowa biologiczna)
  +
(archiwistyka, biurowość i cyfryzacja) + +
(biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego) + +
(grafika – projektowanie graficzne i multimedia) +