Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej na podstawie zlecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wesprze stypendiami studentów i naukowców. W ramach działań zostaną przyznane środki finansowe obywatelom Białorusi, którzy:

  • rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach („Solidarni ze studentami”);
  • posiadają stopień naukowy doktora oraz zaproszenie na roczny pobyt badawczy od polskiej uczelni, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk lub instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz („Solidarni z naukowcami”).

Władze Uniwersytetu Pedagogicznego wyraziły zgodę na 40 stypendystów studenckich, przy założeniu maksymalnie 4 osób na kierunek. Zadeklarowano również miejsca dla naukowców na stypendia badawcze. Wszystkie przyjęcia będą odbywały się poza procedurą rekrutacyjną, co jest zgodne zarówno z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), jak i zasadami inicjatywy „Solidarni z Białorusią”.

Na stronie internetowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zamieszczono listy uczelni, które wezmą udział w działaniach „Solidarni ze studentami” oraz „Solidarni z naukowcami”. Wsparcie dla studentów zadeklarowało ponad sześćdziesiąt ośrodków, a dla naukowców powyżej trzydziestu. Wśród krakowskich ośrodków akademickich, oprócz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, znalazły się: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Akademia Ignatianum w Krakowie.

 

„Solidarni ze studentami”„Solidarni z naukowcami”


Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Podchorążych 2, pokój 31a
telefon 12 662 60 93
rekrutacja@up.krakow.pl