Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w systemie teleinformatycznym NAWA został uruchomiony wniosek stypendialny dla studentów objętych projektem „Solidarni ze studentami”. Wniosek będzie dostępny jedynie dla studentów, którzy zalogują się przy pomocy poniższego linka.

Poniżej przedstawiono podstawowe kroki jakie studenci powinni podjąć, aby złożyć wniosek:


Wypełnienie wniosku stypendialnego jest niezbędne aby wziąć udział w projekcie „Solidarni ze studentami” oraz zawrzeć z NAWA umowę stypendialną.

Szczegółowa instrukcja rejestracji, logowania oraz uruchomienia wniosku na stronie NAWA

W razie pytań i wątpliwości związanych z rejestracją w systemie NAWA i złożeniem wniosku prosimy o kontakt: solidarni@nawa.gov.pl.