student Uniwersytetu Pedagogicznego z kubkiem termicznym przed gmachem Uczelni
fot. Marcin Kania

Już 15 stycznia rozpoczniemy nabór na studia w rekrutacji śródrocznej dla kandydatek i kandydatów, którzy chcieliby rozpocząć studia w lutym 2021 roku. Będziemy rekrutować na trzy kierunki prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne II stopnia

edukacja techniczno-informatyczna
gospodarka przestrzenna
informatyka

 

Studia niestacjonarne II stopnia

edukacja techniczno-informatyczna
gospodarka przestrzenna
informatyka

 

Czekamy na Was.