Główny budynek UP – ul. Podchorążych 2
fot. Anna Grzelak

Marzysz o pracy w służbach specjalnych albo w instytucjach zajmujących się współpracą międzynarodową? A może chcesz jeździć na zagraniczne misje pokojowe?

Bezpieczeństwo międzynarodowe (studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne) z językiem wykładowym angielskim oraz polskim „to propozycja dla osób, które interesują się szeroko pojętym bezpieczeństwem międzynarodowym, pracą w różnych organizacjach międzynarodowych albo w polskich instytucjach, służbach czy siłach zbrojnych, które mają w swych strukturach organizacyjnych komórki współpracy międzynarodowej” – wymienia autor koncepcji i programu nowego kierunku dr hab. Janusz Falecki, prof. UP z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Profesor podkreśla dodatkowo, że jeśli chodzi o nauki o bezpieczeństwie, będzie to pierwszy taki kierunek w naszym kraju – z wykładowym językiem angielskim.

Analizy rynku pracy pokazują, że specjaliści z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego są bardzo potrzebni. Otwarte granice, ciągły przepływ ludzi, usług – to wszystko sprawia, że nasz nowy kierunek studiów jest obiecujący – ocenia dr hab. Janusz Falecki, prof. UP.

Na każdym etapie kształcenia studentów wykładowcy doskonale połączą elementy praktyczne z teoretycznymi, mają bowiem doświadczenie w pracy w strukturach międzynarodowych związanych z bezpieczeństwem. Studiowali i odbywali praktyki na uczelniach zagranicznych, wielu z nich brało udział w misjach pokojowych (na przykład w Afganistanie, na Bałkanach), a także pracowało w NATO i innych instytucjach międzynarodowych.

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe będą trwały trzy lata. W tym czasie studenci będą zdobywać wiedzę między innymi w takich obszarach tematycznych jak: zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, geopolityka, bezpieczeństwo ekologiczne, służby specjalne w stosunkach międzynarodowych, protokół dyplomatyczny, międzynarodowe bezpieczeństwo finansowe, zarządzanie kryzysowe w NATO i UE, najnowsze technologie militarne, handel bronią, spory i konflikty zbrojne, strategie bezpieczeństwa.

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe będą kształcić specjalistów ze szczególnym uwzględnieniem zdolności analitycznych i prognostycznych. Dlatego ci, którzy ukończą ten kierunek, będą potrafili samodzielnie i kreatywnie rozwiązywać problemy oraz analizować ich źródła, zarządzać sytuacjami kryzysowymi, oceniać zjawiska zachodzące w relacjach międzynarodowych, a także prognozować zjawiska społeczne zagrażające bezpieczeństwu – zarówno w sektorze publicznym (polityka), jak i prywatnym (korporacje, lobbing).

Absolwenci nowego kierunku w Uniwersytecie Pedagogicznym będą mogli podjąć pracę między innymi w instytucjach międzynarodowych, organach administracji państwowej, formacjach takich jak policja, służba graniczna, siły zbrojne, służby specjalne, a także w firmach prywatnych działających w obszarze współpracy międzynarodowej i bezpieczeństwa. To nie wszystko. Wykształceni w Uniwersytecie Pedagogicznym specjaliści będą mogli pracować na stanowiskach związanych ze współpracą transgraniczną, jak również wyjeżdżać na misje pokojowe i stabilizacyjne oraz podejmować współpracę z organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy humanitarnej i rozwojowej w krajach dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych – takimi jak Polska Akcja Humanitarna czy Polski Czerwony Krzyż.

 

Spotkajmy się na Uniwersytecie Pedagogicznym.