baner zawierający nazwę kierunku i logotypy organizatorów

Archikultura – edukator architektoniczny to studia podyplomowe o charakterze międzyinstytucjonalnym i pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, a nawet w Europie.

Koncepcja ich uruchomienia to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Architektury Politechnik Gdańskiej. Jednostką organizującą studia w strukturze Uniwersytetu Pedagogicznego jest Instytut Geografii.

Naszym wspólnym celem jest wykształcenie edukatorów architektonicznych merytoryczne przygotowanych do popularyzacji wiedzy o środowisku zbudowanym, w kontekście powszechnego dążenia do podnoszenia kultury budowania i jakości otaczającej nas przestrzeni.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub drugiego stopnia (magisterskich). Uczestnikami studiów mogą być między innymi absolwenci kierunków: architektury, kierunków artystycznych, projektowych, humanistycznych, a także nauczyciele, wychowawcy w świetlicach szkolnych, muzealnicy, pracownicy domów kultury, animatorzy kultury, liderzy lokalni/regionalni, osoby pracujące w samorządach lokalnych i organizacjach pozarządowych. Osoby chcące zwiększyć swoje kwalifikacje w dziedzinie edukacji i mediacji architektoniczno-przestrzennej.

Słuchacze wyniosą z nich umiejętności opracowywania i realizacji zajęć z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej (PEA), a także jej upowszechniania w instytucjach i ośrodkach kultury oraz szkołach podstawowych i średnich. Studia dadzą także przygotowanie do różnych form prowadzenia tak zwanej „mediacji architektoniczno-przestrzennej”, czyli społecznej komunikacji wątków związanych z architekturą i urbanistyką, kulturą kształtowania środowiska zbudowanego. Zajęcia dadzą możliwość poszerzenia wiedzy na temat architektury i urbanistyki, a także mechanizmów procesów planistycznych i partycypacyjnych.

Spotkajmy się na Uniwersytecie Pedagogicznym.