student Uniwersytetu Pedagogicznego z laptopem

Nasze studia skierowane są do tych, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje, czerpać wiedzę od specjalistów i praktyków oraz być konkurencyjni na rynku pracy.

Aby rozpocząć studia podyplomowe wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi kierunkami studiów podyplomowych oferowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny:

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022 rozpocznie się 1 czerwca.

Na każdym etapie rekrutacji możecie oczywiście liczyć na naszą pomoc.

Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
Sekcja ds. Rekrutacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 31a
telefon 12 662 60 93
rekrutacja@up.krakow.pl

Spotkajmy się na Uniwersytecie Pedagogicznym.