czwórka młodych osób podczas spotkania zespołu

Jeszcze macie szansę zostać studentami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Do 15 października 2021 roku trwa rejestracja elektroniczna na kierunek zarządzanie w służbach społecznych (studia stacjonarne drugiego stopnia).

Zarządzanie w służbach społecznych to innowacyjny, menadżerski i przyszłościowy kierunek studiów dla osób, które interesują się przywództwem, zarządzaniem zasobami ludzkimi i rozwojem kompetencji miękkich. Studia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych przygotowują do pracy w organach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach z obszaru pomocy i integracji społecznej, ubezpieczeń społecznych, centrach usług społecznych, stowarzyszeniach i fundacjach działających w sferze społecznej.

Absolwenci będą dysponowali interdyscyplinarną wiedzą z obszaru zagadnień społecznych, organizacji i zarządzania, bezpieczeństwa publicznego, polityki społecznej, problemów i kwestii społecznych, umiejętnościami pozwalającymi na realizację zadań stawianych przed menadżerami / liderami jednostek służb społecznych. Będą potrafili budować plany strategiczne i operacyjne odnoszące się do potrzeb, problemów i oczekiwań jednostek, grup i społeczności lokalnych; budować dokumenty strategiczne, plany rozwoju, raporty, opracowywać programy profilaktyczne i projekty społeczne.

W pracy zawodowej absolwenci kierunku zarządzanie w służbach społecznych będą potrafili wykorzystywać kompetencje administracyjne oraz nowe technologie. Nabędą umiejętności niezbędne w zarządzaniu zespołem pracowników oraz jednostkami organizacyjnymi. Będą również wyposażeni w umiejętności pozwalające na pracę w sytuacjach kryzysowych, związanych ze wzrostem poziomu stresu. Zdobędą kompetencje do bycia menadżerem / liderem organizacji społecznych działających w tych samych sferach co rządowe i samorządowe jednostki przynależne do służb społecznych.

Spotkajmy się na Uniwersytecie Pedagogicznym.