uśmiechnięta dziewczyna z laptopem

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku media content & creative writing.

Warunkiem przyjęcia jest dyplom studiów licencjackich z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Absolwent jest przygotowany do wykonywania profesji content writera, odpowiedzialnego za tworzenie treści merytorycznych oraz językowego opracowania tekstów na potrzeby firm, instytucji kultury i mediów. Posiada kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. mediów interaktywnych, specjalisty ds. public relations, specjalisty ds. komunikacji społecznej, a także innych zawodów wymagających umiejętności kreatywnego tworzenia tekstów (pisarz, poeta, krytyk artystyczny, recenzent, twórca treści internetowych).

Wybrane przedmioty na studiach

PR i zarządzanie wizerunkiem
Narratologia i storytelling
Warsztaty kreatywnego pisania: teksty literackie
Warsztaty kreatywnego pisania: teksty użytkowe
Poetyka i estetyka reklamy
Psychologia mediów społecznościowych
Social Media & Content Marketing
Stylistyczno-redakcyjne opracowanie tekstów

Absolwent/ka jest przygotowany/a do tworzenia własnych tekstów o charakterze literackim oraz recenzowania tekstów i form audiowizualnych innych twórców, a także do tworzenia rozmaitych tekstów użytkowych; potrafi analizować treści medialne oraz projektować i współtworzyć kampanie marketingowe w mediach interaktywnych. Rozumie, jak działa współczesny rynek wydawniczy i medialny oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w celu kreowania spójnego i korzystnego wizerunku firmy, instytucji, organizacji, marki, osoby publicznej. Potrafi pracować zespołowo oraz przyjmować role wiodące. Ma dobrą orientację we współczesnym świecie, ale także świadomość znaczenia tradycji w rozpoznawaniu aktualnych problemów; zna specjalistyczną terminologię literaturoznawczą, językoznawczą, kulturoznawczą i medialną.

Planowany czas uruchomienia kierunku to rok akademicki 2022/2023 (pod warunkiem otrzymania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki).