uczestnicy dnia otwartego

9 czerwca 2022 roku w godzinach 9.30–13.00 w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego odbył się instytutowy dzień otwarty. Zainteresowani studiami w Uniwersytecie Pedagogicznym mogli poznać ofertę studiów prowadzonych przez Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego, a także zasady rekrutacji. Mogli spotkać się z wykładowcami, studentami oraz przedstawicielami działających przy instytucie kół naukowych i organizacji studenckich, jak również zobaczyć jak przebiega współpraca z partnerami zewnętrznymi (między innymi ze strażakami ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie).

spotkanie ze strażakami ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Był to dzień pełen wrażeń. Pełni nadziei, że przygotowany przez pracowników i studentów instytutu program wywarł na kandydatach pozytywne wrażenie, liczymy na ponowne spotkanie w murach uniwersyteckich już w październiku.