studentka z książką w bibliotecePoznaj zasady, na których na studia na Uniwersytecie Pedagogicznym przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad.

mężczyzna podpisujący dokumentyHarmonogram rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie przygotowywany jest z uwzględnieniem ogłoszenia wyników matur. Dlatego tegoroczna rekrutacja będzie dostosowana do decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej terminu przeprowadzenia matur.

studentka Uniwersytetu Pedagogicznego z laptopemW tym roku Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego odbędzie się w wirtualnej rzeczywistości. Czekać będą na was studenci, przedstawiciele Biura Rekrutacji i poszczególnych kierunków.

Logo Uniwersytetu PedagogicznegoZamieszczamy list Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego skierowany do tegorocznych maturzystów.