o czym kazdy kandydat 01

Zdałeś maturę, myślisz o podjęciu studiów? Przeczytaj informator i poznaj zasady rekrutacji. Gdy w naszej ofercie znajdziesz coś dla siebie, nie zwlekaj. Serdecznie zapraszamy. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny (początek rejestracji 1 czerwca 2019 r.).

Wnieś opłatę rekrutacyjną (za każdy wybrany kierunek studiów) na podany w systemie ESR indywidualny numer rachunku bankowego. Po odnotowaniu wpłaty zostaniesz uwzględniony w procesie rekrutacyjnym. Pamiętaj o odpowiednio wczesnym dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, by twoja wpłata została odnotowana systemie ESR przed upływem terminu rejestracji.

Jeżeli opłata rekrutacyjna została dokonana przed upływem terminu rejestracji, a wpłata nie została odnotowana na koncie kandydata, kandydat jest zobowiązany zamieścić w systemie skan potwierdzenia wpłaty.

Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne i w wyznaczonym terminie ogłosi listę zakwalifikowanych do przyjęcia. Wynik będziesz mógł sprawdzić w systemie elektronicznym, podając nazwę użytkownika i hasło. Tu będziesz miał publikowane wszystkie informacje od Komisji Rekrutacyjnej. Jeśli coś jest niejasne lub wymaga wyjaśnienia – pytaj sekretarza lub przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Kontakt telefoniczny i mailowy znajdziesz w informatorze na studia.

Jeśli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia wnieś opłatę za legitymację 22 złote (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają legitymację Uniwersytetu Pedagogicznego) i dokonaj wpisu na listę studentów.

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia lub jednolite magisterskie przygotuj:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • 2 fotografie (w formacie 35×45 mm) – jedna podpisana imieniem i nazwiskiem, druga naklejona na podaniu

Wydrukuj z systemu:

  • podanie na studia
  • deklarację wyboru lektoratu


Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia II stopnia przygotuj i dostarcz do komisji rekrutacyjnej, w wymaganym terminie, w celu dokonania wpisu na listę studentów:

  • kserokopię dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • 2 fotografie (w formacie 35×45 mm) – jedna podpisana imieniem i nazwiskiem, druga naklejona na podaniu
  • kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane kwalifikacje nauczycielskie – jeśli wymagają tego kryteria kwalifikacji (oryginał do wglądu)
  • kserokopię zaświadczenia o średniej ocen ze studiów – jeśli wymagają tego kryteria kwalifikacji (oryginał do wglądu)

Wydrukuj z systemu:

  • podanie na studia
  • deklarację wyboru lektoratu

Przygotowane dokumenty złóż w białej, kartonowej, podpisanej teczce w terminie i miejscu wskazanym przez Instytut lub Katedrę. Adresy jednostek dydaktycznych znajdziesz w tabeli. Dokumenty za Ciebie może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest upoważnienie.

Nie znalazłeś swego nazwiska na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia? Nie martw się, jest szansa, że uda Ci się dostać z tzw. listy rezerwowej. Nie wszystkie osoby przyjęte dokonają wpisu na studia. Na miejsca przez nie zwolnione zostaną przyjęte następne osoby, które zajmują najwyższe miejsca na liście rankingowej.