Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2022/2023

Kierunek studiówStudia drugiego stopnia stacjonarneStudia drugiego stopnia niestacjonarne
administracja 100 120
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja 25 25
art & design 120
bezpieczeństwo państwa 100 80
biologia 45 30
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 15 20
dziennikarstwo przyrodnicze 40 30
dziennikarstwo społeczne 60 40
edukacja techniczno-informatyczna 60 (2-letnie), 60 (1,5-roczne) 30 (2-letnie), 30 (1,5-roczne)
ekonomia społeczna 60 60
etyka – mediacje i negocjacje 60 60
filologia angielska 60 60
filologia germańska 25
filologia hiszpańska 25
filologia polska 75 45
filologia romańska 25
filologia rosyjska 25
filologia włoska 25  –
fizyka 50 40
geografia 50 30
geopolityka 60 60
gospodarka przestrzenna 25 25
grafika – projektowanie graficzne i multimedia 8
historia 25 25
informatyka 30 45
inżynieria bezpieczeństwa 60 60
kryminalistyka 100 60
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 30 25
logopedia 30
malarstwo 35
matematyka 90 60
media content & creative writing 60 30
nauki o rodzinie 30 30
odnowa biologiczna  – 30
pedagogika 60 60
praca socjalna 50 45
socjologia 70 70
stosunki międzynarodowe 60 60
stosunki niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 15
sztuka i edukacja 35
sztuka współczesna 22
turystyka i rekreacja 45 20
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 60
zarządzanie w służbach społecznych 50 40

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 3.25.04.2022 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023