Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2021/2022

Kierunek studiówStudia drugiego stopnia stacjonarneStudia drugiego stopnia niestacjonarne
administracja 70 120
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 30 25
art & design 150
bezpieczeństwo państwa 90 60
biologia 30 20
edukacja techniczno-informatyczna 20 (2-letnie), 20 (1,5-roczne) 20 (2-letnie), 20 (1,5-roczne)
ekonomia społeczna 35 20
etyka – mediacje i negocjacje 30 25
filologia angielska 60 60
filologia germańska 25
filologia hiszpańska 30
filologia polska 30 25
filologia romańska 25
filologia rosyjska 30
filologia włoska 25  –
filozofia 30 25
fizyka 20
geografia 30 20
geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MEiN) 60 60
gospodarka przestrzenna 25 25
grafika 8
historia 25 25
informatyka 30 (1,5-roczne) 30 (1,5-roczne)
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 25 25
logopedia 30
matematyka 60 60
odnowa biologiczna  – 20
pedagogika 30 30
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 90 140
pedagogika specjalna 90 90
politologia 30 25
polityka społeczna 25 25
praca socjalna 30 40
socjologia 60 30
stosunki międzynarodowe 60 30
stosunki niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 25
sztuka i edukacja 35
sztuka współczesna 26
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  25
turystyka i rekreacja 45 20
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 50

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 3.26.04.2021 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022