Kierunek studiówOpłata za naukę (PLN)
I rokII rok
administracja 4600 4600
architektura informacji 4400 4400
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja 4400 4400
bezpieczeństwo państwa 4800 4800
biologia 5200  5200
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 4400 4400
dziennikarstwo przyrodnicze 5000 5000
dziennikarstwo społeczne 5000 5000
edukacja techniczno-informatyczna 5000 2500 (1,5-letnie), 5000 (2-letnie)
ekonomia społeczna 4400 4400
etyka – mediacje i negocjacje 5000 5000
filologia angielska 5200 5200
filologia polska 4600 4600
fizyka 5000 5000
geografia 5000 5000
geopolityka 5000 5000
gospodarka przestrzenna 5000 2500
historia 4400 4400
informatyka 7000 3500
inżynieria bezpieczeństwa 5000 5000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 4600 4600
matematyka 6400 6400
media content & creative writing 4600 4600
odnowa biologiczna 6000 6000
pedagogika 4600 4600
praca socjalna 4400 4400
socjologia 5000 5000
stosunki międzynarodowe 3800 3800
turystyka i rekreacja 5000 5000
zarządzanie w służbach społecznych 4400 4400

 

Podstawa prawna