Kierunek studiówOpłata za naukę (PLN)
I rokII rok
administracja 4000 4000
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 4000 4000
bezpieczeństwo państwa 4500 4500
biologia 4900  4900
dziennikarstwo przyrodnicze 4500 4500
edukacja techniczno-informatyczna 4600 2300 (1,5-letnie), 4600 (2-letnie)
ekonomia społeczna 4000 4000
etyka – mediacje i negocjacje 4800 4800
filologia angielska 5000 5000
filologia polska 4200 4200
filozofia 4800 4800
geografia 4600 4600
gospodarka przestrzenna 4600 2300
historia 4000 4000
informatyka 6000 3000
inżynieria bezpieczeństwa 5000 2500
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 4200 4200
matematyka 4800 4800
manager projektów społecznych 3800 3800
odnowa biologiczna 5400 5400
pedagogika 4200 4200
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4600 4600
pedagogika specjalna 4600 4600
politologia 3600 3600
polityka społeczna 4800 4800
praca społeczna 4800 4800
praca socjalna 4200 4200
socjologia 4800 4800
stosunki międzynarodowe 3800 3800
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 4000 4000
turystyka i rekreacja 4600 4600

 

Podstawa prawna