Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2022/2023

Kierunek studiówStudia jednolite magisterskie stacjonarneStudia jednolite magisterskie niestacjonarne
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 150 150
pedagogika specjalna 120 120
prawo 85 60
psychologia 90 60
psychologia i biologia zwierząt 90 50

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 3.25.04.2022 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023