• 1 lipca – 3 września: rejestracja elektroniczna
  • 4–10 września: część I i III rekrutacji (ocena projektu badawczego oraz analiza osiągnięć naukowych)
  • 11 września: ogłoszenie wyników części I, zawiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
  • 22 września: część II rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna)
  • 23 września: ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego
  • 30 września: wpis do Szkoły Doktorskiej
  • 1–14 października: wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • 15 października: wpisy uzupełniające

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.26.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2021/2022