Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków, Polska

NIP:  675-02-00-195
numer konta: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 

Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
Sekcja ds. Rekrutacji
ul. Podchorążych 2, pokój 31a
telefon 12 662 60 93
rekrutacja@up.krakow.pl

 

Kancelaria Uczelni
Kancelaria Uczelni pełni rolę dziennika podawczego oraz punktu informacyjnego. 
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15–15.30
ul. Podchorążych 2, pierwsze piętro (obok wejścia głównego)
telefon 12 662 60 14
fax 12 637 22 43
info@up.krakow.pl

Biuro Promocji
ul. Podchorążych 2, pokój 19
telefon 12 662 60 17
promocja@up.krakow.pl

Inspektor Ochrony Danych
mgr Zbigniew Janczulewicz
iod@up.krakow.pl 

Administrator strony internetowej
Aleksandra Czyżowska
Biuro Promocji
ul. Podchorążych 2, pokój 28
redaktor@up.krakow.pl

 

 

Lokalizacja i dojazd