Mgr Mirosław Płonka z Nagrodą Województwa Małopolskiego im. Romana ReinfussaMiło nam poinformować, że mgr Mirosław Płonka (Instytut Historii i Archiwistyki) otrzymał prestiżową II nagrodę im. prof. Romana Reinfussa za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego między innymi poprzez organizowanie wykładów, imprez kulturalnych, wystaw oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

„Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” (logo)Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek 19 stycznia 2023 roku ogłosił terminy składania wniosków dotyczących realizacji działań opisanych w regulaminie programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” w 2023 roku.

dr Ewelina ZdebskaZ dumą zawiadamiamy, że dr Krzysztof Chaczko i dr Ewelina Zdebska z Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego zostali powołani przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na stanowiska członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (CKE).

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 21017-2021 (baner)Minister Edukacji i Nauki pozytywnie rozpatrzył wniosek o podwyższenie kategorii naukowej dla dyscypliny nauki o sztuce. Otrzymała ona kategorię A.

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 21017-2021 (baner)Początek 2023 roku przyniósł bardzo dobre wiadomości dla Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz literaturoznawstwo otrzymały, po złożonym do Ministra Edukacji i Nauki odwołaniu, kategorię naukową A. Ocenę czterech dyscyplin podniesiono z kategorii B do B+.