budynek główny Uniwersytetu Pedagogicznego od ul. Podchorążych
fot. Anna Grzelak

Miło nam poinformować, że dofinansowanie w programie Visegrad Strategic Grants uzyskał projekt, który będzie realizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz jego partnerów w międzynarodowym konsorcjum: Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet Debreczyński (Węgry) i Uniwersytet Preszowski (Słowacja). Uniwersytet Pedagogiczny jest liderem projektu. Za jego realizację ze strony uczelni odpowiada Instytut Filozofii i Socjologii.

Projekt „Preventing post-COVID Social Exclusion Together” otrzymał finansowanie w wysokości 50 000 euro i będzie realizowany od czerwca 2021 roku do listopada 2022 roku.

„Jest to badanie, które ma na celu diagnozę wykluczenia edukacyjnego na terenach peryferyjnych, w których są biedniejsze gospodarstwa domowe, gorsza infrastruktura techniczna, a społeczności borykają się z większymi problemami społecznymi. Dzięki zbudowaniu zespołu badawczego z naukowców z Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Preszowie oraz Uniwersytetu w Debreczynie będzie można poznać, jak wyglądała zdalna edukacja na peryferiach oraz jakie są jej aktualne oraz długofalowe skutki dla uczniów zamieszkujących tereny poza metropoliami” – podkreślił dr. hab. Piotr Długosz, prof. UP. Grant Wyszehradzki pomogli przygotować dr Damian Liszka i dr Paweł Walawender.

Gratulujemy.