Medal Prezydenta Miasta Lublin

Prof. dr hab. Dariusz Rott, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, został uhonorowany Medalem Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu zasług dla rozwoju systemu edukacji w Polsce, realizowanie licznych projektów na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz za aktywne wspieranie działalności samorządów w zakresie polityki oświatowej. Medal wręczył Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk podczas uroczystej gali 5 lipca 2021 roku.