Logo NCN

Biuro Nauki zachęca do zapoznania się z harmonogramem konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki w 2017 roku.

Logo NCN

4 maja 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków na projekty badawcze w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA (nabór ciągły).

Krakowskie Konferencje Naukowe 2017

Biuro Nauki uprzejmie informuje, że siedem konferencji organizowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny otrzymało dofinansowanie w ramach Programu „Krakowskie Konferencje Naukowe 2017”.

Ważna informacja dot. Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Narodowe Centrum Nauki przypomina, że w związku z przejściem na elektroniczny system składania wniosków, począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r., wnioskodawca/podmiot realizujący ma obowiązek wskazania we wniosku adresu Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).

Logo MNiSW

Do 31 marca 2017 r. można składać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioski o stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców.