Logo BGF

Stypendium skierowane do polskich i zagranicznych badaczy pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcieliby prowadzić badania we Francji.

Logo NCN

Po raz kolejny rozstrzygnięto flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS i SONATA.

Konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie głównym Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

Logo FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków w swoich konkursach.

Logo MNiSW

Przedmiotem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wsparcie uczestnictwa w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi.