kobieta wypełniająca formularz

Dział Spraw Pracowniczych informuje, że do 30 listopada 2022 roku można składać wnioski na okres – zima 2023.

Pracownicy, chcący otrzymać dofinansowanie na zimę 2023, zamiast na lato 2023, za wyjątkiem pracowników zatrudnionych w grupie „obsługa” składają wnioski tylko i wyłącznie elektronicznie. Aplikacja dostępna jest w Intranecie w zakładce„ Aplikacje” – „Wnioski kadrowe i socjalne” – „Wniosek o wczasy pod gruszą pracownik”. We wniosku, w polu „Pozostałe dane do wniosku” należy zmienić ręcznie rok 2022 na 2023, a w polu „Dotyczy okresu” wybrać – dotyczy okresu zimowego.

Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie do wypoczynku można złożyć raz w roku – na zimę, lub na lato, a warunkiem otrzymania dofinansowania przez pracownika jest wykorzystanie minimum czternastu kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego i złożenie oświadczenia o wykorzystaniu wyżej wymienionego urlopu.
W razie pytań prosimy o kontakt (telefon 12 662-60-51, socialny@up.krakow.pl).