Egzaminy dyplomowe (magisterskie, licencjackie, inżynierskie) przeprowadzane zdalnie stają się w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie rzeczywistością. Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak podpisał Zarządzenie Nr R/Z.0201-41/2020 określające zasady dopuszczenia do obrony i przeprowadzania egzaminów w tej formie.

Egzaminy dyplomowe odbywać się będą przy wykorzystaniu urządzeń do porozumiewania się na odległość, za pomocą usługi Microsoft Teams z wykorzystaniem adresów uczelnianej skrzynki e-mail. Aplikacja do obsługi procesu zostanie uruchomiona 15 czerwca 2020 roku. Egzaminy dyplomowe będą rejestrowane.

Opis procesu dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony oraz jej rejestracji, a także zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych określają załączniki do Zarządzenie Nr R/Z.0201-41/2020.

Podstawa prawna

 Informacje dotyczące rejestracji prac dyplomowych na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta