korytarz w jednym z domów studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego

Wnioski o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 można będzie składać od 16 do 26 sierpnia 2021 roku.

Podania o akademik przyjmowane są elektronicznie, za pośrednictwem formularza. W podanym terminie wnioski mogą składać wszyscy, w tym: kandydaci na studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie), obecni studenci, studenci studiujący w innych uczelniach, kandydaci na studia w innych uczelniach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich i Karier oraz stronie Samorządu Studentów.