studentka Uniwersytetu Pedagogicznego w bibliotecePublikujemy Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP dotyczący zbliżającej się sesji egzaminacyjnej.

Paulina Likus na wakacjach26 stycznia 2022 roku jury pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP przyznało tytuł „Studenta Grudnia” Paulinie Likus. Paulina jest studentką pierwszego roku biologii na studiach drugiego stopnia. Od początku jest zaangażowana w działalność Instytutu Biologii, będąc inicjatorką wielu działań zarówno naukowych, jak i studenckich.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieRektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek powołał 25 stycznia 2022 roku Zespół do spraw opracowania zadań opiekunów roku.

medal olimpijskiPolska Akademia Olimpijska ogłasza konkurs na najlepsze prace habilitacyjne, rozprawy doktorskie i prace magisterskie oraz po raz pierwszy w historii – przyzna nagrodę „Logos Olimpijski” w 2022 roku dla publikacji książkowych z zakresu nauk humanistycznych oraz innych, które podejmują zagadnienia olimpizmu i edukacji olimpijskiej.

budynek główny Uniwersytetu PedagogicznegoOd jutra do 6 lutego 2022 roku zajęcia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizowane będą w formie zdalnej. Zajęcia mają odbywać się w trybie synchronicznym, zgodnie z harmonogramem zajęć.