Informacja dla studentów o zapisach na wykłady ogólnouczelniane w systemie Wirtualna Uczelnia

Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą uprzejmie informuje, że od dnia 11 marca 2017 r. rozpoczynają się zapisy na kursy ogólnouczelniane.

Wykład ogólnouczelniany do wyboru: Inclusive education

Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą informuje, że istnieje możliwość wyboru jako wykładu ogólnouczelnianego kursu o nazwie Inclusive education.

Mateusz Biernat

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, który pojawił się w Kronice TVP3 29 stycznia 2017 r.

Logo „Student Miesiąca”

Biuro Promocji i Karier zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu „Student Lutego”!