Dawid Bochenek podczas jednej ze zbiórek30 maja 2022 roku jury pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP dokonało wyboru kolejnego „Studenta Miesiąca”. „Studentem Maja” został Dawid Bochenek. Dawid jest studentem trzeciego roku polityki społecznej.

uczestnicy wyjazdu w Łazienkach Królewskich30–31 maja 2022 roku grupa doktorantów nauk o bezpieczeństwie i studentów Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie pod opieką dr. hab. Przemysława Wywiała, prof. UP uczestniczyła w wyjeździe do Warszawy.

26 maja 2022 roku w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie ze studentami, którzy ukończyli V edycję kursu szkolenia wojskowego w ramach Legii Akademickiej na naszej uczelni, połączone z wręczeniem im zaświadczeń potwierdzających zdobyte umiejętności.

studentka ze smartfonem w dłoniBierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej.

pusta sala wykładowaPublikujemy komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP dotyczący zbliżającej się sesji egzaminacyjnej.