w roku akademickim 2019/2020

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2019/2020 (PLN)
I rokII rok
administracja 3700  3700
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400 – 
bezpieczeństwo państwa 3900
biologia 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 2000
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 3200 3200
filologia angielska 4700 4700
filologia polska 3300
filozofia 4200
geografia 4000
gospodarka przestrzenna 4000
historia 3400
informatyka 5000 4600
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3300
matematyka 4200 3800
odnowa biologiczna 5000 5000
pedagogika 3800 3900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000
politologia 3200
praca społeczna 4200
praca socjalna 3700 3700
socjologia 4200 3700
stosunki międzynarodowe 3400 3400
turystyka i rekreacja 4000

 

Podstawa prawna