Kierunek studiówOpłata za naukę (PLN)
I rokII rokIII rokIV rokV rok
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4800 4800 4800 4800 4800
pedagogika specjalna 4800 4800 4800 4800 4800
prawo 5000 5000 5000 5000 5000
psychologia 5200 5200 5200 5200 5200

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.42.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022