Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2020/2021 wnoszą opłatę za naukę na studiach stacjonarnych I roku studiów, kolejnych lat studiów – za każdy semestr nauki kwotę 500 euro (EUR).

Opłatę za naukę na studiach stacjonarnych należy wnieść w terminach:

  • I rata – do 31 października 2020 roku
  • II rata – do 15 marca 2021 roku

Podstawa prawna