Rok akademicki 2019/2020

Zgodnie z decyzją Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 30 lipca 2019 r. studenci studiów niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

  • I rata – do 31 października 2019 r.
  • II rata – do 30 listopada 2019 r.
  • III rata – do 15 marca 2020 r.
  • IV rata – do 30 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna
Decyzja nr R/D.0201-13/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2019/2020