Publikujemy najnowszy Komunikat Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

Komunikat Nr R/K.0201-4/2020
Rektora
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 10 marca 2020 roku
w sprawie przeciwdziałań wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-CoV-2

W nawiązaniu do zaleceń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wprowadzony zostaje zakaz wyjazdów za granicę studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wstrzymuje się również zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Uczelni.

Odwołane zostają wszystkie międzynarodowe i krajowe konferencje organizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny.

Zaleca się ograniczenie wizyt przez gości zewnętrznych w domach studenckich.

Powyższe zalecenia obowiązują do 15 maja 2020 roku.

Rektor
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak