studentka z bagażem na lotnisku

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów przybywających na wymianie stypendialnej Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego bezwzględnie zaleca powrót do kraju.

Studenci mogą wrócić do swoich rodzin w Polsce wykorzystując możliwości wprowadzonego przez rząd programu „Lot do domu”. Do wszystkich przebywających obecnie za granicą studentów Biuro Współpracy Międzynarodowej rozesłało specjalną ankietę. Prosimy o wypełnienie i odesłanie jej drogą mailową używając domeny student.up.krakow.pl na adres bwm@up.krakow.pl w trybie pilnym.

Biuro Współpracy Międzynarodowej UP zapewnia, że powrót do kraju w tym momencie zostanie uznany za warunki nadzwyczajne, spowodowane sytuacją pandemiczną. Przerwanie nauki w czasie trwania okresu wymiany określonego w umowach zawartych w ramach mobilności studenckiej programu Erasmus+ nie będzie miało negatywnych skutków na tok studiów.

Pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej pozostają do dyspozycji studentów. Dołożą wszelkich starań, żeby nasi studenci bezpiecznie wrócili do swoich rodzin.