Publikujemy list Jego Magnificencji skierowany do społeczności akademickiej.

 

Szanowni Państwo,
23 marca 2020 roku weszło w życie kolejne rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące zmienionej organizacji pracy na uczelniach. Nadal obowiązują zalecenia pracy zdalnej, a dodatkowo wprowadzona została konieczność ograniczenia do minimum czasu przebywania w budynkach Uczelni. W tych skomplikowanych dla całego kraju okolicznościach konieczne jest podjęcie działań zgodnie z rozporządzeniem, przy zachowaniu maksymalnej ochrony zdrowia.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, ale staramy się dostosować do zmienionych warunków, by przetrwać ten wyjątkowo trudny dla nas okres epidemii. Jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe, by w obliczu osiągnięć współczesnej, nowoczesnej medycyny koronawirus mógł zbierać tak ogromne, śmiertelne żniwo…

Zdrowie studentów i pracowników Uczelni jest dla mnie priorytetowe. Od początku staram się podejmować działania mające zapewnić maksymalną ochronę wszystkich osób związanych z Uczelnią. Chciałbym szczerze podziękować za zaangażowanie wszystkich Państwa, którzy włączyli się w aktywne działania podejmując nowe zawodowe wyzwanie pracy w trybie zdalnym. Szczególnie dziękuję pracownikom, których obecność z różnych względów jest konieczna w budynkach Uniwersytetu, zalecając im jednocześnie zachowanie daleko idącej ostrożności. Dziękuję za ogromną odpowiedzialność jaką wszyscy Państwo wykazują w podejmowaniu codziennych działań dla utrzymania funkcjonowania Uniwersytetu Pedagogicznego w tych krytycznych dniach.

To czas próby dla nas wszystkich, który – mam nadzieję – przetrwamy w dobrym zdrowiu i wrócimy, by po ustaniu zagrożenia, w normalnym trybie wykonywać swoje obowiązki. Tymczasem starajmy się wzajemnie wspierać, pomagać sobie, pamiętajmy o życzliwych relacjach koleżeńskich i dbajmy o swoich bliskich.

Z poważaniem
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Rektor