studentka przy biurku robiąca notatki

Wykłady dla grup liczących powyżej pięćdziesięciu osób w formie zdalnej, ćwiczenia audytoryjne (dla grup do pięćdziesięciu osób), konwersatoryjne, laboratoryjne w formie tradycyjnej lub hybrydowej – taki model kształcenia będzie dostępny dla studentów od października, w nowym roku akademickim.

Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Bogusław Skowronek podpisał Zarządzenie Nr RD/Z.0201-5/2020 określające organizację zajęć dydaktycznych w zbliżającym się roku akademickim.

Wykłady dla roczników liczących powyżej pięćdziesięciu osób odbywać się będą wyłącznie w formie zdalnej w trybie synchronicznej interakcji, zgodnie z harmonogramem zajęć. Ćwiczenia audytoryjne (do pięćdziesięciu osób), konwersatoryjne, laboratoryjne mogą być realizowane w formie tradycyjnej (lub też hybrydowej), jeśli wymagana jest fizyczna obecność studentów na zajęciach (lub częściowa ich obecność). Jeśli zajęcia dydaktyczne nie wymagają fizycznej obecności studentów, mogą być realizowane w formie zdalnej, jednak tylko w trybie synchronicznym z możliwością kontaktu audio-wideo i bieżącej weryfikacji osiągnięć studentów.

O szczegółowych postawieniach dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych mówi Zarządzenie Nr RD/Z.0201-5/2020 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021.

Zasady te mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej jesienią 2020 roku.