Publikujemy list Jego Magnificencji skierowany do społeczności akademickiej.

Szanowni Państwo,
z dnia na dzień wszyscy obserwujemy pogarszające się warunki pandemiczne. Dziesiątego października cały kraj objęty zostanie żółtą strefą. W trosce o Państwa zdrowie, w związku z narastającym zagrożeniem, chciałbym zaapelować o zwrócenie baczniejszej uwagi na konieczność zastosowania rygorystycznych wymogów sanitarnych i odpowiedzialne podejście do bieżącej sytuacji. Bardzo proszę zarówno wykładowców, jak i studentów, o stosowanie środków ochrony osobistej, w tym maseczek, oraz zachowywanie bezpiecznego dystansu na zajęciach stacjonarnych.

Proszę również o śledzenie na bieżąco komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej uczelni. Na początku przyszłego tygodnia podane zostaną kolejne ustalenia dotyczące organizacji i trybu prowadzenia zajęć.

Zwracam się do Państwa studentów z prośbą o odpowiedzialność za siebie, koleżanki i kolegów, a także własną rodzinę, a zwłaszcza seniorów, dla których wirus może okazać się śmiertelnie niebezpieczny. Nie wiadomo, kto i kiedy może sprowadzić zagrożenie do własnego domu i jak tragiczne będą tego następstwa.

Już wkrótce może okazać się, że także na naszej uczelni pojawią się pierwsze potwierdzone zachorowania. Wierzę, że przetrwamy ten trudny okres, musimy jednak skupić znacznie większą uwagę na prostych czynnościach dnia codziennego, które w obecnym okresie nabierają szczególnego znaczenia. Mam na uwadze zwłaszcza dbanie o higienę, korzystanie ze środków dezynfekcyjnych oraz częste wietrzenie pomieszczeń.

Osoby, które starają się głosić tezę, że koronawirus nie jest niebezpieczny lub w ogóle go nie ma, mogą stać się ofiarą lekceważącego podejścia do problemu. Niestety w obecnej chwili niewiele osób może liczyć na doskonałą opiekę medyczną i nowoczesne środki, które pozwoliłyby szybko wyzdrowieć. Sytuacja polskiej służby zdrowia jest trudna i bardzo skomplikowana. Chrońmy zatem siebie i innych. Z pewnością nie unikniemy ognisk zakażeń, ale możemy postarać się zminimalizować ryzyko. O to serdecznie do Państwa apeluję.

prof. dr hab. Piotr Borek
Rektor