Pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczęło ponad siedem tysięcy dwustu studentów. Wśród kierunków cieszących się największym zainteresowaniem kandydatów na pierwszym miejscu znalazła się psychologia, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad dwadzieścia osób, a w czołówce uplasowały się: filologia angielska, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika, administracja, filologia hiszpańska i prawo.

W uroczystości inauguracji roku akademickiego 2021/2022, w Dniu Edukacji Narodowej, wzięli udział przedstawiciele świata akademickiego, instytucji państwowych i samorządowych. Z uwagi na pandemię ograniczono ilość uczestników spotkania, organizując transmisję.

„Dziękuję za odwagę w podejmowaniu decyzji i gratuluję dokonania zmian. Jestem przekonany, że program naprawczy realizowany przez Uniwersytet przyniesie efekty, które już obserwujemy, a będą jeszcze większe” – powiedział Sekretarz Stanu profesor Włodzimierz Bernacki, nawiązując do transformacji, która dokonuje się na uczelni. Podkreślił także znaczenie wydarzenia, jakim było powołanie Komisji Edukacji Narodowej, jako pierwszego ministerstwa oświaty w Europie i na świecie, oraz konieczność inwestowania w edukację i młode pokolenie. Wyróżnionym pracownikom uczelni Wiceminister Edukacji i Nauki wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej.

Sekretarz Stanu profesor Włodzimierz Bernacki
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Piętnastu pracowników uczelni otrzymało z rąk Społecznego Doradcy Prezydenta Andrzeja Dudy Piotra Serafina odznaczenia państwowe za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej i zasługi na rzecz rozwoju.

Podczas spotkania głos zabrał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita: „W Dniu Edukacji Narodowej Uniwersytet Pedagogiczny w sposób symboliczny otwiera przed wykładowcami i studentami nowe perspektywy. Przed uczelnią czas pełen wyzwań. Musimy redefiniować rzeczy, które wydawały się jako stałe. Z dumą i radością spoglądam na działania Rektora i ambitne plany inwestycyjne”. 

Wojewoda Małopolski Rafał Kmita
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak pokreśliła potrzebę reformy szkoły i reformy uniwersyteckiej: „Życzę, by uczelnia rozpoczęła dyskusję w całej Polsce na temat roli nauczyciela i tego, jak ma wyglądać polska szkoła”. Złożyła również życzenia dla nauczycieli, by z odpowiedzialnością podchodzili do swojej pracy i świadomością roli, jaką spełniają. Uczniom i studentom – by mieli oparcie w nauczycielach i wykładowcach.

Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Z uwagi na trwającą pandemię uroczysta inauguracja miała charakter symboliczny, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Podczas uroczystości przedstawiciele studentów, rozpoczynających naukę na uniwersytecie, złożyli ślubowanie i odebrali pamiątkowe indeksy. W uroczystej immatrykulacji wzięły udział osoby, które uzyskały najlepsze wyniki podczas rekrutacji. Wręczono również nagrodę w konkursie „Student roku”, którą otrzymała Aleksandra Wnęk, absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku biologia.

„Studentka roku” Aleksandra Wnęk wraz z zespołem rektorskim
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Lech Majewski, znakomity reżyser i artysta, członek Amerykańskiej Akademii Filmowej i Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych, otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

galeria zdjęć
zapis transmisji Inauguracji