uczestnicy spotkania w Ministerstwie Obrony Narodowej

W Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie 23 listopada 2022 roku doszło do spotkania poświęconego uruchomieniu w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie studiów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W spotkaniu wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki oraz władze Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wojskowej Akademii Technicznej.

uczestnicy spotkania w Ministerstwie Obrony Narodowej

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie reprezentowali Rektor prof. dr hab. Piotr Borek oraz Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, natomiast ze strony Wojskowej Akademii Technicznej w spotkaniu uczestniczyli Rektor płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak oraz Kierownik Działu Organizacji Kształcenia dr inż. Zdzisław Chudy.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek i Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

Spotkanie miało na celu omówienie kierunków współpracy między obiema uczelniami w zakresie między innymi uruchomienia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie nowego kierunku kształcenia – cyberbezpieczeństwa.