„Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists” (PolVietSym2018)

polvietsym2018
Kategoria
Nauka
Termin
16 lipca 2018 - 18 lipca 2018
Miejsce
Wietnamska Akademia Nauk i Technologii
Telefon
+48 12 662 7801
E-mail
polvietsym2018@up.krakow.pl

„Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists” (PolVietSym2018) will take place at the Institute of Materials Science (IMS), Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), Hanoi, Vietnam, on 16-18 July, 2018.

The symposium is jointly organized by the Pedagogical University of Cracow (PUC) and IMS-VAST, within the scope of the bilateral cooperation between PUC and VAST and of our cooperation with several institutions in Krakow and in Hanoi.

The aim of the symposium is to offer an opportunity for Ph.D. students and post-docs to meet in an informal environment to discuss the current issues and the latest advances in their research fields, to present their activities and results, to make connections and to initiate cooperation. The topics will be covered are all domains of natural sciences, technology, social sciences and humanities.

To encourage the participation of young scientists and especially Ph.D. students (not only from Poland and Vietnam, but also from other countries), no conference fee is required.

 

„Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists” (PolVietSym2018) odbędzie się w dniach 16-18.07.2018r. w Instytucie Nauk o Materiałach (IMS) Wietnamskiej Akademii Nauk i Technologii (VAST) w Hanoi, Wietnam.

Sympozjum to jest organizowane wspólnie przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (PUC) oraz IMS-VAST w ramach współpracy dwustronnej pomiędzy PUC i VAST oraz w ramach współpracy z innymi Instytutami w Krakowie i w Hanoi.

Celem sympozjum jest zaoferowanie doktorantom i młodym naukowcom (po doktoracie) okazji do spotkania się w przyjaznej atmosferze, aby omówić bieżące zagadnienia i najnowsze osiągnięcia w swoich dziedzinach nauki, przedstawić swoje wyniki badań, nawiązać kontakty i zainicjować współpracę. Przedmiotem sympozjum będą wszystkie dziedziny nauk przyrodniczych, technologii, nauk społecznych i humanistycznych.

Aby zachęcić do udziału młodych naukowców i doktorantów (nie tylko z Polski i Wietnamu, ale też z innych krajów), opłata konferencyjna nie jest wymagana.

 
 

Wspierane przez iCagenda