Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska w NATO. Dwadzieścia lat członkostwa i współpracy”

nato
Kategoria
Nauka
Termin
20 maja 2019 - 21 maja 2019
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny - Podchorążych 2, 30-084 Kraków
E-mail
sabina.sanetra-polgrabi@up.krakow.pl

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję Naukową „Polska w NATO. Dwadzieścia lat członkostwa i współpracy”, która odbędzie się 20–21 maja 2019 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Wyznaczonym przez organizatorów celem konferencji jest nie tylko omówienie dotychczasowych, polskich osiągnięć polityczno-militarnych w szeregach natowskich, ale i podjęcie próby wskazania wyzwań i zagrożeń, jakie mogą być związane z uczestnictwem RP w NATO.

Aby osiągnąć zaplanowany cel, organizatorzy konferencji postarali się by w czasie dwudniowych obrad, uczestnikami panelowych dyskusji były osoby, które czynnie uczestniczyły w cywilnym i militarnym procesie wprowadzania RP w szeregi NATO, jak i naukowcy oceniający wejście Polski do NATO z perspektywy 20 lat doświadczeń.

W pierwszym dniu konferencyjnym swoje referaty wygłoszą: dr J. Onyszkiewicz b. minister obrony narodowej – „Problemy na polskiej drodze do NATO i wyzwania przyszłości”; prof. nadzw. dr hab. D. Waniek b. wiceminister obrony narodowej – „Spór wokół zasady cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią w latach 1993–1997”; M. Siwiec b. szef BBN – „NATO od mitu do rzeczywistości”; dr A. Towpik pierwszy stały przedstawiciel RP w Radzie Północnoatlantyckiej – „Polska polityka bezpieczeństwa okresu transformacji. Droga do NATO”; gen. prof. nadzw. dr M. Bieniek – „NATO jako sojusz polityczno-militarny. Zagrożenia i nowe wyzwania”; gen. dyw. prof. dr hab. B. Pacek – „20 lat minęło i co dalej? Wyzwania NATO w XXI wieku” oraz gen. dyw. P. Patalong – „Wojska Specjalne RP katalizatorem wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do NATO”. O polskich żołnierzach-kobietach w NATO będzie mówić kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska.

W drugim dniu konferencji referaty naukowe zostaną wygłoszone przez pracowników uniwersyteckich: dr hab. A. Dubicki (UŁ) – „Okoliczności przystąpienia Rumunii do NATO; dr hab. T. Kopyś (UJ) – „Polityka bezpieczeństwa narodowego Węgier w kontekście członkostwa w NATO”; dr G. Nycz (UP) – „Obrona przeciwrakietowa USA na wschodniej flance NATO i rozszerzone odstraszanie przed agresją Rosji czasu nowej zimnej wojny: położenie Polski po erze traktatu INF”; dr Ł. Stach (UP) – „Zatopieni? Marynarka Wojenna Rzeczpospolitej Polskiej 20 lat po wejściu Polski do NATO”; dr S. Sanetra-Półgrabi (UP) – „Problematyka transgranicznych zagrożeń zdrowia w polityce Unii Europejskiej i NATO”; dr P. Skorut (UP) – „NATO w zapisach konstytucyjnych państw członkowskich. Oczekiwane rozwiązanie czy pozór bezpieczeństwa” oraz kpt. mgr A. Zaglaniczny – „Doświadczenia praktyczne w tworzeniu i wdrażaniu procedur wielonarodowej jednostki policji wojskowej na podstawie doktryn NATO”.

Wygłoszone referaty, zebrane spostrzeżenia, jak i opracowane analizy, zostaną zgromadzone i opublikowane w opracowaniu naukowym.

Organizatorzy:
Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat konferencyjny
Program
Plakat

 
 

Wspierane przez iCagenda