Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych”

Standardy_przestrzegania_praw_czlowieka
Kategoria
Nauka
Termin
17 maja 2019
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny: Aula A1 - Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Politologii; Instytut Prawa, Administracji I Ekonomii; Katedra Administracji I Polityk Publicznych zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych”.

Konferencja odbywa się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara.

Tematyka konferencji koncentruje się na wskazaniu i przeanalizowaniu czynników kształtujących standardy ochrony praw człowieka w polskiej i międzynarodowej karnistyce. Poglądy badawcze i doktrynalne ewoluowały na przestrzeni lat, konsekwentnie wzmacniając funkcję gwarancyjną prawa karnego. Wojny paradygmatów sprzyjały kształtowaniu aksjologii prawa karnego, a w konsekwencji podwyższaniu standardów reagowania w ostateczności (ultima ratio) na popełnione przestępstwo.

Zaproszenie na konferencję
Program konferencji

 
 

Wspierane przez iCagenda