Konferencja Naukowa „100 lat Związku Literatów Polskich”

100-lat-zwiazku-literatow-polskich
Kategoria
Nauka
Termin
22 maja 2020
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny: sala 550 - Podchorążych 2, 30-084 Kraków

 

14 maja 2020 roku upływa 100 lat od założenia Związku Zawodowego Literatów Polskich z inicjatywy Stefana Żeromskiego, podczas Zjazdu Literatów Polskich w Warszawie.

Z tej okazji Krakowski Oddział ZLP wraz z Ośrodkiem Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Wydawnictwem Edukacyjnym w Krakowie organizują Konferencję Naukową 100 lat Związku Literatów Polskich.

Celem konferencji jest przypomnienie roli, jaką odegrał ZZLP (później ZLP) w trzech różnych okresach: w latach międzywojennych, w PRL oraz po 1989 roku Wśród tematów wystąpień planowane są np. następujące zagadnienia: Stefan Żeromski jako pierwszy prezes ZZLP, Dom Literatów (Krupnicza 22) w Krakowie we wspomnieniach i literaturze, IV Zjazd Literatów Polskich w Szczecinie w 1949 r. i socrealizm, Prezesura Jarosława Iwaszkiewicza itp.

Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. med. Anna Pituch-Noworolska (prezes Krakowskiego Oddziału ZLP)
prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska (dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami UP)
prof. dr hab. Bolesław Faron (dyrektor naukowy Wydawnictwa Edukacyjnego) – przewodniczący
dr Magdalena Stoch (adiunkt w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych IFP UP) – sekretarz

 
 

Wspierane przez iCagenda