Międzynarodowa Konferencja Naukowa EKONOMIA SPOŁECZNA 2020. Przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku – doświadczenia polskie i międzynarodowe ǀ SOCIAL ECONOMY 2020. Social entrepreneurship in the face of 21st century challenges – Polish and inte

ekonomia-spoleczna-2020
Kategoria
Nauka
Termin
20 listopada 2020 09:15 - 18:00
Miejsce
online
E-mail
espoleczna@up.krakow.pl

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „EKONOMIA SPOŁECZNA 2020. Przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku – doświadczenia polskie i międzynarodowe”, która odbędzie się 20 listopada 2020 roku w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Jest to kolejna edycja konferencji organizowanych corocznie przez Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej oraz Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych Instytutu Prawa i Ekonomii UP we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. W 2020 roku partnerami konferencji są: Glasgow Caledonian University i Yunus Centre for Social Business and Health z Wielkiej Brytanii, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Katedra Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Konferencja ma na celu

 • omówienie i przeanalizowanie współczesnych zagadnień teoretycznych oraz empirycznych odnoszących się do ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej;
 • upowszechnianie wyników badań i podzielenie się z innymi specjalistami przemyśleniami na temat najnowszych trendów, koncepcji, wyzwań i dylematów odnoszących się do przedsiębiorczości społecznej, obejmujących między innymi teorie i modele przedsiębiorczości społecznej, wpływ przedsiębiorczości społecznej na społeczności lokalne, endogeniczne i egzogeniczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej, praktyczne rozwiązania przyjęte w przedsiębiorczości społecznej;
 • stworzenie otwartego i inspirującego forum wymiany wiedzy oraz doświadczeń wśród uczestników konferencji: pracowników naukowych, praktyków, przedsiębiorców społecznych, przedstawicieli środowisk lokalnych i władz rządowych, osób rozpoczynających karierę naukową, doktorantów, studenckich kół naukowych.

 

Tematy badawcze

 • Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna versus wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe współczesnego świata
 • Przedsiębiorczość społeczna jako droga do zmian społecznych i siła napędowa zrównoważonego rozwoju
 • Wpływ przedsiębiorczości społecznej na społeczności lokalne
 • Teorie i modele przedsiębiorczości społecznej
 • Endogeniczne (wewnętrzne) i egzogeniczne (zewnętrzne) uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej
 • Innowacje w przedsiębiorczości społecznej
 • Kapitał ludzki i społeczny w przedsiębiorczości społecznej
 • Przedsiębiorca społeczny – lider zmian
 • Etyka i odpowiedzialność w przedsiębiorczości społecznej
 • Formy organizacyjne przedsiębiorstw społecznych
 • Finansowanie przedsiębiorstw społecznych
 • Specjalizacja przedsiębiorstw społecznych
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w działalności przedsiębiorstw społecznych
 • Marketing przedsiębiorstw społecznych
 • Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych
 • Współpraca przedsiębiorstw społecznych z organizacjami for profit
 • Współpraca przedsiębiorstw społecznych z instytucjami publicznymi
 • Edukacja w zakresie przedsiębiorczości społecznej


Zapraszamy pracowników naukowych, praktyków, przedsiębiorców społecznych, przedstawicieli środowisk lokalnych i władz rządowych, osoby rozpoczynające karierę naukową, doktorantów, studenckie koła naukowe.

 

Komitet Organizacyjny

dr Ewa Radomska (przewodnicząca)
dr Paweł Nowak (przewodniczący)
dr hab. Dorota Murzyn
dr Marta Czyżewska
dr Renata Śliwa
dr Wojciech Maciejewski
dr Katarzyna Kowalska
dr Paulina Szyja
dr Krzysztof Sala
dr Iwona Lupa-Wójcik
dr Artur Jach-Chrząszcz

 

Zaproszenie na konferencję (pl)
Zaproszenie na konferencję (en)
Program konferencji

 
 

Wspierane przez iCagenda