Konferencja naukowa „Rok 1918 w polskiej i czeskiej narracji historycznej i literackiej. Mitologia i symbolika a prawda historyczna”

Kategoria
Nauka
Termin
20 kwietnia 2018 09:00 - 21 kwietnia 2018 13:00
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny - (sala 337) Podchorążych 2, 30-084 Kraków
E-mail
agnieszka.chlosta-sikorska@up.krakow.pl

 

Organizator:

  • Katedra Edukacji Historycznej IHiA Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Konferencja odbędzie się w ramach IX Posiedzenia Polsko-Czeskiego Zespołu ds. Podręczników Szkolnych przy Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym. Pierwszym tego typu gremium była międzyrządowa Polsko-Czechosłowacka Komisja Podręcznikowa, utworzona pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku, pod nadzorem resortów oświaty Polski i Czechosłowacji. W latach dziewięćdziesiątych przy Stałej Wspólnej Polsko-Czeskiej Komisji Nauk Humanistycznych, powstała grupa robocza ds. podręczników szkolnych. Jej członkowie organizowali seminaria naukowe przygotowali m.in. niepublikowane ekspertyzy, a także wydali pojedyncze prace naukowe z zakresu badań nad świadomością młodzieży i kształtowaniem się wzajemnych stereotypów. W dzisiejszej formie zespół działa od 2014 roku pod przewodnictwem prof. dr hab. Danuty Konieczki-Śliwińskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. Blaženy Gracovej z Uniwersytetu w Ostrawie. Uzyskał on poparcie m.in. Ambasady Polskiej w Republice Czeskiej, Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego w Republice Czeskiej, a także władz rektorskich wielu uniwersytetów w Polsce i w Czechach. Powołano polsko-czeską komisję podręcznikową, której zadaniem jest prowadzenie badań nad podręcznikami szkolnymi do nauczania historii, geografii, literatury polskiej i czeskiej, wiedzy o społeczeństwie, a także edukacji regionalnej. Wyniki dokonanych analiz podręcznikowych są prezentowane podczas corocznych posiedzeń komisji oraz międzynarodowych konferencji naukowych. Wyniki badań komisji są upowszechniane m.in. w formie materiałów dla nauczycieli dostępnych na stronie internetowej, warsztatów metodycznych, kształcenia e-learningowego.

 

Program konferencji

 
 

Wspierane przez iCagenda