Konferencja „Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania”

II-Konferencja_-Nowe-technologie-i-sztuczna-inteligencja
Kategoria
Nauka
Termin
16 października 2020 - 17 października 2020
Miejsce
online

 

Pomimo że sztuczna inteligencja (SI) jest przedmiotem dyskusji, wciąż nie mamy rozstrzygnięć kwestii podstawowych jak chociażby definicji samej SI. Wpływa to na trudności z zakreśleniem ram prawnych, które mają zapewnić zaufanie dla szybko rozwijających się rozwiązań technologicznych. Szczególną okazją do podjęcia szerokiej dyskusji konferencyjnej jest opublikowanie pod koniec lutego przez Komisję Europejską Białej Księgi dotyczącej sztucznej inteligencji.

Wystąpienia konferencyjne będą ukierunkowane na przedstawienie nie tylko korzyści, ale również ryzyk związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i wynikającą z nich próbą uzyskania wskazówek dla konstruowania ram prawnych „ekosystemu zaufania”. Rozważane będą również potrzeby rozwiązań legislacyjnych, w szczególności w obszarze prawa informacyjnego obejmujące między innymi dalsze otwieranie danych publicznych z wykorzystaniem nowych technologii, w tym SI, odpowiednią ochronę przed zagrożeniami dla praw podstawowych, w tym prawa do prywatności, danych osobowych oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji w przypadku korzystania z towarów i usług opartych na AI.

Organizatorzy

Katedra Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej (Uniwersytet Pedagogiczny)
Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
Akademia Prawa Nowych Technologii UP

program konferencji

Całość konferencji będzie odbywać się w formie zdalnej za pomocą programu Life Webinar udostępnionego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie

 
 

Wspierane przez iCagenda