Organizacje pozarządowe (misja – zadania – projekty – współpraca) - spotkanie w ramach Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z partnerami zewnętrznymi

Organizacje_pozarządowe_misja_zadania_projekty_współpraca
Kategoria
Wydarzenie
Termin
19 kwietnia 2018 10:00 - 14:15
Miejsce
(Audytorium Danka) Podchorążych 2, 30-084 Kraków

 

Organizatorzy:

  • Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
  • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Podejmowanie i wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na doskonalenie procesu kształcenia, podnoszenia wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych studentów. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych jako partnerów strategicznych i kluczowych podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego w realizacji ich misji we współpracy z kadrą naukową i środowiskiem studentów. To cele, do których realizacji - wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń, otwarty dialog oparty na zaufaniu, woli współpracy i zaangażowaniu są potrzebne. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, studenci, wykładowcy.

Program
Zaproszenie
Partnerzy wydarzenia

 
 

Wspierane przez iCagenda