Konferencja naukowa „Wpływ pandemii COVID-19 na kondycję psychospołeczną młodzieży”

people-in-a-masks-stands-on-the-street-scaled
Kategoria
Nauka
Termin
20 maja 2021
Miejsce
online

Centrum Badań Młodzieży Instytutu Filozofii i Socjologii  Uniwersytetu Pedagogicznego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Wpływ pandemii COVID-19 na kondycję psychospołeczną młodzieży”.

Pandemia COVID-19 wpłynęła na życie codzienne milionów ludzi na całym świecie. Jedną z kategorii społecznych najbardziej dotkniętych przez lockdown stała się młodzież. Zdalna edukacja, społeczna izolacja, zmiana rytmu życia, deprywacja i frustracja potrzeb negatywnie wpłynęły na kondycję psychospołeczną młodzieży. Z badań prowadzonych na całym świecie wynika, że w młodszych grupach wiekowych doszło do podwyższenia poziomu lęku, stresu czy depresji. Pojawiające się zaburzenia zdrowia psychicznego mogą stać się znaczącym problemem społecznym w krótkiej i dłuższej perspektywie. Mogą odcisnąć piętno na kondycji młodego pokolenia i rzutować na losy całego społeczeństwa.

Celem organizowanej konferencji jest próba odpowiedzi na pytania:

  • Jak wygląda kondycja psychospołeczna młodzieży w czasie pandemii?
  • Dlaczego pandemia negatywnie wpłynęła na funkcjonowanie psychiczne młodzieży?
  • Czy można w jakiś sposób zaradzić zaistniałym problemom?

Dzięki zaproszonym ekspertom z socjologii, psychologii, psychiatrii będą poszukiwane odpowiedzi na stawiane pytania. Głównym celem organizowanej debaty jest rozpoznanie czynników ryzyka i zagrożeń dla zdrowia i kondycji psychospołecznej młodzieży w czasie pandemii. Uzyskana wiedza poza wymiarem poznawczym może też być przydatna w wprowadzaniu skutecznych rozwiązań mających za zadanie pomoc i wsparcie młodej generacji w postpandemicznej rzeczywistości.

 
 

Wspierane przez iCagenda